Павлівська громада
Волинська обл., Володимирський р-н
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – «Детальний план території земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення - для обслуговування господарських приміщень і споруд

Дата: 13.06.2024 15:24
Кількість переглядів: 62

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – «Детальний план території

земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення -

для обслуговування господарських приміщень і споруд, яка розташована

по вул. Лесі Українки, 16а в с. Переславичі  Володимирського району Волинської області»

 

1.

Замовник

Павлівська сільська рада

Юридична адреса: 45342 Волинська обл., Володимирський район, с. Павлівка, вул. Незалежності, 27б

Тел.: +38 (03372) 9-31-31;

Контактний e-mail: inbox@pavlivska-gromada.gov.ua

2.

Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв’язок з іншими ДДП

Вид ДДП – містобудівна документація місцевого рівня: «Детальний план території земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення - для обслуговування господарських приміщень і споруд, яка розташована по вул. Лесі Українки, 16а в с. Переславичі  Володимирського району Волинської області».

Основні цілі ДДП:

 • визначення потреб у підприємствах агропромислового комплексу, місць їх розташування;
 • визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час використання територій;
 • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
 • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
 • належна та ефективна функціонально-планувальна організація території проектування з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень;
 • уточнення цільового призначення земельної ділянки, що знаходиться в межах території проектування;
 • залучення інвестицій та створення додаткових місць прикладання праці, що буде сприяти наповненню місцевого бюджету та підвищенню рівня доходів населення. Детальний план розробляється на структурно-планувальні елементи території населеного пункту, які мають цілісний планувальний характер на основі затвердженого генерального плану цього населеного пункту відповідно до чинного законодавства, плану зонування з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Проєкт розроблений згідно з Рішенням Павлівської сільської ради №24/37 від 03.02.2023р., а також відповідно до завдання на розробку містобудівної документації, погодженого начальником відділу інфраструктури,                    містобудування та архітектури    Володимирської райдержадміністрації   Волинської області.

Проєкт внесення змін до детального плану розробляється згідно рішень  та  пропозицій  містобудівної  документації регіонального рівня (Схема планування території Волинської області, Схема планування території Павлівської сільської громади). Під час розробки проєкту враховано: матеріали технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

В межах території проєктування визначені наступні види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (друга категорія):

 • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення;
 • проведення робіт з інженерної підготовки та захисту території;
 • утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів;

Детальним планом враховані існуючі та запроектовані об’єкти, споруди, які будуть створювати охоронні та санітарно-захисні зони. Всі об’єкти, що створюватимуть негативний вплив на довкілля запроектовані з дотриманням санітарних норм та правил.

4.

Ймовірні наслідки зокрема:

 

— для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Аналітичні спостереження та виявлення знакових, ключових форм екологічного забруднення для подолання та зниження факторів ризику для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

— для територій з природоохоронним статусом

На території Павлівської сільської ради за межами населених пунктів біля с. Переславичі знаходиться загальнозоологічний заказник місцевого значення «Павлівський». Загальна площа 1528 га, з якої на території сільської ради – 982 га. Статус надано згідно з розпорядження Представника Президента України у Волинській області від 26.05.1992 №132. Перебуває у віданні філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» (Павлівське лісництво, кв. 11-24).

Об’єкти Смарагдової мережі в межах ДПТ відсутні, однак на відстані 15 км на південний захід знаходиться об’єкт Смарагдової мережі UA0000248 «Sokalskyi» площею 894 га. Неподалік с. Переславичі проходить сполучний екокоридор «Лузько-Липинський» та екологічне ядро «Павлівське» згідно зі схемою регіональної екологічної мережі Волинської області.

Детальним планом передбачено наступні заходи щодо збереження об’єктів ПЗФ та екологічної мережі та недопущення будь-якого техногенного впливу на них:

 • врахування обмежень санітарно-гігієнічного, інженерно-геологічного, природоохоронного значення для недопущення техногенного впливу на компоненти довкілля;
 • недопущення розвантаження підземних вод у акваторію гідрологічних об’єктів та забруднення ґрунтів ДПТ шляхом їх очищення та знезараження за рахунок впровадження прогресивних методів очистки стічних вод та видалення відходів на об’єктах господарської діяльності, застосовування сучасних методів інженерного захисту довкілля. Максимальне збереження природних екосистем при будівництві та інших видах господарської діяльності;
 • здійснення заходів щодо збереження та недопущення погіршення стану об’єктів природно-заповідного фонду, дотримання вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про екологічну мережу», конвенції
  про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення.
 • збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, недопущення ведення будівництва або іншої господарської діяльності в межах об’єктах ПЗФ, екологічної мережі;
 • забезпечення території ДПТ ЛОС промислово-побутової каналізації, здійснення санітарної очистки території для недопущення потрапляння стічних вод, сміття від підприємств АПК до акваторії гідрологічних об’єктів та до територій ПЗФ;
 • на проектний період  забруднення ґрунтів та підземних вод не буде відбуватися, оскільки буде зроблена процедура вертикального планування території з відведенням дощових та талих вод на локальні очисні споруди дощової каналізації, де буде проведений повний цикл механічної, хімічної та біологічної очистки перед випуском повністю очищених вод у акваторію гідрологічних об’єктів, таким чином будь-який негативний вплив на гідроекосистему річок повністю нівельований;

Таким чином, заходами ДПТ зроблене все можливе для збереження природоохоронних об’єктів, нівеляції негативного впливу проектної діяльності та їх подальшого розвитку та розширення.

— транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації проєкту детального плану території земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування господарських приміщень і споруд, яка розташована по вул. Лесі Українки, 16а в с. Переславичі Володимирського району Волинської області була прийнята наступна перспектива для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище: 1. Варіант нульової альтернативи; 2. Варіант виконання проектних рішень. 3. Варіант розташування третього складу сільськогосподарської продукції у північній частині ДПТ (відхилення).

6.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, іншу доступну інформацію.

7.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень ДПТ на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, у першу чергу щодо:

– розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;

– врахування санітарно-гігієнічних зон, акустичного дискомфорту, обмежень екологічного, інженерно-геологічного характеру згідно з діючими ДСП 173-96 та ДБН Б 2.2-12:2019;

– налагодження ефективної системи санітарного очищення ДПТ;

– будівництво усієї необхідної інженерної інфраструктури для зменшення негативного впливу на довкілля, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

– здійснення процедури вертикального планування території для якісного відведення талих та дощових з території ДПТ, їх очищення на ЛОС дощової каналізації;

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО розробляється у складі містобудівної документації.  Структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачені відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру.

9.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються у письмовій формі до Павлівської сільської ради Володимирського району, Волинської області за адресою:

45342 Волинська обл., Володимирський район,

с. Павлівка, вул. Незалежності, 27б

Тел.: +38 (03372) 9-31-31;

Контактний e-mail: inbox@pavlivska-gromada.gov.ua

Відповідальна особа – начальник відділу з питань земельних ресурсів, охорони природного середовища та комунальної власності Павлівської сільської ради, тел.: +38(0986534612).

Термін прийняття зауважень та пропозицій – 10 днів з моменту оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО. За відсутності письмових зауважень і пропозицій від підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь